دوره های آفلاینBPP) ACCA )

Audit and Assurance (F8)

6ماه

500000 تومان به علاوه 80 پوند هزینه ثبت نام

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی