محمد جواد ملک میرزایی

موسس و مدیر اجرایی موسسه مالی بازرگانی پارسیان | منتور رسمی دانشگاه آکسفورد بروکس در ایران

بیشتر
محمد جواد ملک میرزایی
موسی بزرگ اصل

مدرس دوره استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS | رئیس سازمان حسابرسی

بیشتر
موسی بزرگ اصل
الهام حمیدی

مدرس دوره استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS | عضو کمیته تدوین استانداردها

بیشتر
الهام حمیدی
عباس شجاعی

مدرس دوره های ACCA | نماینده رسمی ACCA در ایران | شریک موسسه حسابرسی آزمون پرداز

بیشتر
عباس شجاعی
حسین عبده تبریزی

مدرس دوره های علوم اقتصادی و مالی | رئیس هیأت‌مدیره‌ی شرکت خدمات پژوهش و مشاوره‌ی مالی تابان خرد

بیشتر
حسین عبده تبریزی