دکتر الهام حمیدی

عضو کمیته تدوین استانداردها

بیشتر
دکتر الهام حمیدی
دکتر موسی بزرگی اصل

مدیر عامل سازمان حسابرسی

بیشتر
دکتر موسی بزرگی اصل
محمدجواد ملک میرزایی

منتور رسمی دانشگاه آکسفورد بروکس در ایران

بیشتر
محمدجواد ملک میرزایی
دکتر عباس شجاعی

عضو پیوسته انجمن حسابدارن خبره انگلستان (ACCA)

بیشتر
دکتر عباس شجاعی
دکتر حسین عبده تبریزی

بنیان گذار بانک اقتصاد نوین,نخستین بانک غیر دولتی ایران دبیر کل سازمان بورس و اوراق بهادار در سال های 1382 الی 1384مشاور خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران

بیشتر
دکتر حسین عبده تبریزی