ACCA

مدرک بین المللی DIPIFR

5ماه

با گرفتن این مدرک همانند دوره acca دارای یک مدرک بین المللی می شوید. دوره dipifr در موسسه مالی بازرگانی پارسیان با بهره گیری از تجربه بهترین اساتید در حال برگزاری است.

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی