چکیده

این نکات رو میدونستی ؟؟

access_time ۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند
remove_red_eye 475 بازدید
نکات کاربردی در یادگیری زبان

نکات کاربردی در یادگیری زبان انگلیسی


دفترچه یادداشت خود را همیشه همراه داشته باشید
برای خواندن زبان انگلیسی همیشه یک دفترچهٔ یادداشت کوچک داخل کیف یا جیبتان داشته باشید
.هر کلمه یا نکتهٔ جدیدی که با آن مواجه میشوید را یادداشت کرده و همواره در حال مرور آنها باشید
بهتر است کلمات را به شکل موضوعی یاد بگیرید. برای مثال، باالی یکی از صفحات دفترچه بنویسید “Driving and Cars “و
تمام کلمات، اصطالحات و عبارت های مرتبط با رانندگی و خودرو را در آن صفحه بنویسید.


زبان گوشی خود را به انگلیسی تغییر دهید

منوی انگلیسی گوشی تلفن همراه شما، منبع خوبی از کلمات پرکاربرد است. بسیاری از افراد، برای استفاده ترراحت از گوشی خود،
منوی آن را به زبان فارسی تنظیم می کنند. اما شما که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستید، بهتر است از منوی انگلیسی استفاده کنید
با انگلیسی زبانان ارتباط برقرار کنید.
برای ارتباط با افراد انگلیسی زبان یا باید در خارج از کشور زندگی کنید، یا آن افراد دور و بر شما باشند و یا اینکه به شکل آنالین با
آنها ارتباط داشته باشید.


ویدئوهای یوتیوب را دنبال کنید
راه بسیار آسان و مفرح برای یادگیری سریع زبان انگلیسی مخصوصا تقویت مهارت شنیداری ً این روش، یک برای
(Listening(و تلفظ (Pronunciation (است.
در Youtube ، برای همه افراد با زمینههای کاری و عالقههای مختلف چیزی برای تماشا کردن وجود دارد

 

!سوال بپرسید
اصلی ترین دالیلی که باعث می شود کودکان زبان مادری خود را سریع یاد بگیرند این است که کنجکاو هستند و زیاد سوال
می پرسند .برای بهتر یاد گرفتن زبان انگلیسی، وقتی که در کالس هستید از اشتباه کردن نترسید

 

خود را زنده نگه دارید
.برای یادگیری زبان انگلیسی انگیزه
در ابتدای کار، همه پر انگیزه و پرانرژی هستند و حاضرند برای یادگیری زبان انگلیسی هر کاری بکنند! اما متاسفانه عده ای بعد از
چند ماه و بعضی ها هم بعد از چند هفته به همان سرعت سرد می شوند و یادگیری را رها می کنند.
پس قبل از هر چیز این را برای خود مشخص کنید: هدف شما از یادگیری زبان انگلیسی چیست؟

به دنبال تبادل اطالعات باشید

با همکالسیهایتان گروه تشکیل دهید و ساعاتی را در هفته 
اگر در کالس های آموزشگاهی شرکت می کنید، حتماً
با هم درس بخوانید. اگر به صورت خودآموز به یادگیری زبان انگلیسی اقدام کرده اید، از روش های مجازی برای تبادل
.اطالعات استفاده کنید

هر چهار مهارت را با هم یاد بگیرید
همان طور که می دانید زبان انگلیسی از چهار مهارت شنیداری(Listening (، صحبت کردن(Speaking (، نوشتن
(Writing(و خواندن (Reading (تشکیلشده است. این چهار مهارت در کنار هم دانش زبان انگلیسی شما را تشکیل می دهند.
برای یادگیری زبان انگلیسی، باید بتوانید در هر چهار مهارت، به تسلط قابل قبولی برسید.

 

سطح خود را بشناسید
یکی از اشتباهاتی که زبان آموزان مرتکب می شوند، این است که اغلب نمیتوانند سطح خود را به درستی تعیین کنند. این اشتباه، موجب
اشتباهات دیگری نیز میشود. قبل از خرید منابع آموزش زیان انگلیسی ، حتما باید سطح دانش انگلیسی خود را بشناسید. منابع آموزشی
که از سطح زبان آموز باالتر باشد، موجب بیانگیزگی و افت سطح انرژی او شده و منابع پایین تر از سطح فعلی نیز موجب اتلاف
هزینه و زمان می شود


انگلیسی را همچون یک مهارت یاد بگیرید
همان طور که میدانید مهارت ها را نمی توانید از روی کتاب و بهصورت تئوری یاد بگیرید بلکه باید آن تئوریها را به صورت عملی
هم تمرین کنید. برای یادگیری زبان انگلیسی نیز سعی کنید در طول روز و در موقعیت های مختلف، از زبان انگلیسی استفاده کنید .
 به دیکشنری وابسته نباشید.


.داشتن یک دیکشنری خوب و استاندارد ایده بسیار خوبی است، اما به شرطی که از آن به صورت صحیح استفاده شود 


در هنگام خواندن متن یا دتماشای فیلم، سعی کنید معنی کلمات جدید را حدس بزنید. با توجه به متن، جمله و کلمات اطراف هر 
.کلمه می توانید قدرت حدس خود را تقویت کنید. از این طریق می توانید وابستگی خود را به دیکشنری کم کنید


مرور قبل از خواب را فراموش نکنید
یکی از بهترین روشهای یادگیری بهتر زبان انگلیسی ، مرور قبل از خواب است. همیشه در کنار تختخواب یا داخل گوشی موبایل
خود، جزوه یا برنامهٔ آموزشی زبان انگلیسی داشته باشید. مرور قبل از خواب، باعث میشود در طول شب، اطالعات جدید،
بهصورت کتابخانه طبقه بندی شده و بازیابی اطالعات برای مغز راحت تر و سریعتر باشد