چکیده

اطلاعاتی درمورد پیپر F9 ( FM )

access_time ۱۴۰۲ چهارشنبه ۸ آذر
remove_red_eye 615 بازدید
Financial Management

اهداف پیپر FM


دانشجویان دانش و مهارتهایی را که از یک مدیر مالی انتظار میرود، در رابطه با سرمایه گذاری، تأمین مالی و
تصمیم گیری های سیاست تقسیم سود، فراخواهند گرفت.


 + نکات مهم یادگیری امتحان دانشجویان آموزان یاد خواهند گرفت که:

 

 + در مورد نقش و هدف عملکرد مدیریت مالی بحث کنند.


 + ارزیابی و بحث درباره تاثیر محیط اقتصادی بر مدیریت مالی

 

 + بحث و بکارگیری تکنیک های مدیریت سرمایه در گردش

 

 + انجام ارزیابی سرمایه گذاری موثر

 

 + شناسایی و ارزیابی منابع جایگزین تامین مالی کسب و کار

 

 + اصول ارزیابی تجاری و دارایی ها را مورد بحث و بررسی قرار داده و اعمال کنند

 

 + توضیح و بکارگیری تکنیک های مدیریت

 

 + ریسک در کسب و کار