چکیده

اینارو در مورد حسابرسی میدونستید ؟

access_time ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ شهريور
remove_red_eye 201 بازدید
استاندارد های حسابرسی

 

 

هدف حسابرسی 

 

افزایش میزان اطمینان استفاده کنندگان به صورتهای مالی ، این هدف با اظهارنظر حسابرس نسبت به اینکه آیا صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط تهیه شده است یا خیر ، تحقق میابد . 

 

اهداف کلی حسابرس 

 

  • کسب اطمینان معقول از نبود تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی 
  • ارائه گزارش حسابرسی طبق یافته های حسابرس و بر مبنای استاندارد های حسابرسی 

 

ریسک حسابرسی 

 

ریسک حسابرسی تابعی از ریسک تحریف با اهمیت و ریسک عدم کشف هست که ریسک تحریف با اهمیت به دو بخش ریسک کنترل و ریسک ذاتی تقسیم میشود 

گزارش حسابرسی به دو دسته کلی گزارش تعدیل نشده و تعدیل شده تقسیم میشود ،گزارش تعدیل شده شامل مشروط ،مردود و عدم اظهار نظر هست

 

انواع اظهارنظر حسابرس به چند دسته تقسیم می شود ؟

  • اظهار نظر مقبول
  • مشروط
  • مردود یا منفی 
  • عدم اظهار نظر 

 

مستندات حسابرسی چیست ؟

یعنی سوابق مربوط به روش های حسابرسی اجرا شده شامل برنامه ریزی حسابرسی ، شواهد حسابرسی کسب شده ، نتایجی که حسابرس به آن رسیده است