چکیده

هزینه هدف چیست؟؟ کجا کاربرد دارد؟

access_time ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۰ اسفند
remove_red_eye 151 بازدید
هزینه هدف

هزینه هدف (( پست آموزشی دو زبانه ))

یک هزینه هدف ، یک برآورد هزینه است که از طریق کم کردن یک سود حاشیه ای دل خواه از قیمت بازار رقابتی به دست می آید .

فرآیند هزینه یابی هدف

هزینه یابی هدف با مشخص نمودن یک محصول که شرکت قصد دارد آن را به فروش برساند، آغاز می شود. به طور ایده آل ، فقط ویژگیهایی که برای مشتری حائز اهمیت و ارزش است ، در طراحی تولید مدنظر قرار می گیرد . سپس قیمتی که در آن میتوان محصول را به فروش رساند، در نظر میگیریم. این قیمت با احتساب محصولات رقبا و شرایط پیش بینی شده از بازار به هنگام فرستادن محصول تعیین می شود.سپس با کسر سود دلخواه از این ،قیمت هزینه هدف را به دست می آوریم. یک سازمان می بایست برای دستیابی به سود خود ، به هزینه هدف دست یابد. سپس هزینه های ساخت محصول را محاسبه کرده و با هزینه هدف که در بالا به آن اشاره کردیم، مقایسه می کنیم . اگر این گونه به نظر برسد که نمیتوان به هزینه هدف دست یافت ما به تفاوت این دو مقدار هزینه ساخت و هزینه هدف, شکاف هزینه نامیده می.شود در صورتی که شرکت تمایل داشته باشد به سود دلخواه خود دست یابد این شکاف هزینه باید از طریق کاهش در هزینه ها بسته شود .

Target Cost

A target cost is a cost estimate derived by subtracting a desired profit margin from a competitive market price .

Target Costing Process

Target costing begins by specifying a product an organisation wishes to sell Ideally only those features valued by customers will be included in the product design . The price at which the product can be sold at is then considered. This will take into account the competitors' products and the market conditions expected at the time that the product will be launched .From the above price a desired margin is deducted. This leaves the cost target An organisation will need to meet this target if their desired margin is to be met . Costs for the product are then calculated and compared to the cost target mentioned above . If it appears that this cost cannot be achieved, then the difference (shortfall) is called a cost gap. This gap would have to be closed, by some form of cost reduction, if the desired margin is to be achieved .