چکیده

access_time ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۰ بهمن
remove_red_eye 263 بازدید
Paper F6 چیست؟

F6 چیست؟
برنامه درسی این برگه مالیات است. این درس حسابداران را با موضوع مالیات آشنا میکند و گاهی از اصول اساسی و زمینه های فنی عمده مالیات که بر فعالیت افراد و مشاغل تاثییر می گذارد را شامل می شود.سپس برنامه درسی مالیات های جداگانه را که حسابدار باید  اطلاعات دقیقی در مورد انها داشته باشد می آموزند مانند مالیات بر در آمد ناشی از خود اشتغالی و اشتغال و سرمایه گذاری بدهی  مالیاتی شرکت ها و گروه هایی از شرکت ها را می آموزند  .
ساختار ازمون F6 چیست؟
سوالات این بخش عمدتا محاسباتی خواهد بود که دارای 5 سوال است که همه سوالات اجباری هستتند
سوال اول بر مالیات بر درآمد و سوال دوم بر مالیات شرکت متمرکز است. دو سوال در مجموع 55 نمره خواهد بود که یکی از سوالات 30 نمره و دیگری 25 نمره خواهد بود.
سوال سوم بر سود قابل شارژ (اعم از شخصی یا شرکتی) متمرکز خواهد بود و 15 نمره خواهد بود.سوالات چهار و پنج در هر زمینه ای از برنامه درسی خواهد بود، می تواند بیش از یک موضوع را پوشش دهد و به ترتیب 15 نمره خواهد بود.همیشه حداقل 10 نمره در مالیات بر ارزش افزوده وجود خواهد داشت. این علائم معمولاً در سؤال یک یا سؤال دو گنجانده می شوند، اگرچه ممکن است سؤال جداگانه ای در مورد مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته باشد.

چه نکته ای در این ازمون دارای اهمیت بالایی است؟
آزمون از شما می‌خواهد که محاسبه‌ای برای هر یک از مالیات‌های اصلی به درستی شامل موارد مربوطه تهیه کنید و علاوه بر این برای مشاغل، محاسبه کمک هزینه سرمایه، تعدیل صورت سود همراه با درک کاربرد سیستم مالیات بر ارزش افزوده در آن مورد نیاز است. کسب و کار.