چکیده

هر آنچه شما باید راجب F1  یا  business and technology و ازمون این بخش بدانید

access_time ۱۴۰۰ شنبه ۲۵ دي
remove_red_eye 166 بازدید
PaperF1چیست؟

 چیست ؟ Paper F1
 مخفف واژه تجارت و فناوری است business and technology.
تجارت و فناوری به شما می اموزد که چه گونه مشاغل به صورت کار آمد و اخلاقی عمل می کنند و نقش مهمی را که  متخصصان مالی  در دستیابی  به این امر ایفا می کنند  نشان می دهید
شما کسب و کار را در این زمینه  محیط آن  از جمله تاثیرات  اقتصادی قانونی و نظارتی بر جنبه هایی مانند حاکمیت  اشتغال سلامت  و ایمنی حفاظت از داده هارا درک خواهید کرد

ازمون این بخش شامل چه بخش هایی است؟

:آزمون شامل دو بخش است

بخش اول شامل 16 سؤال یک نمره و 30 سؤال دو نمره است (یک پاسخ را از تعدادی گزینه انتخاب می کنید).

بخش دوم شامل 6 سوال چند مرحله ای با چهار نمره است. سوالات چند مرحله ای شامل مجموعه ای از وظایف است که به یک یا چند سناریو مربوط می شود.

تاکید این ازمون بر چه موضوع هایی است؟

به طور مؤثر در حسابداری و امور مالی کار می  کند

اصول کنترل داخلی

ارزیابی سیستم های حسابداری

اخلاق حرفه ای در حسابداری و امور مالی

ارزش های حرفه ای و قوانین اساسی تجارت

محیط کسب و کار، ساختار و حاکمیت

مدیریت رهبری و ارتباطات