چکیده

هزینه یابی هدف چیست؟تاکنون مشاهده کردیم که چگونه بهای تمام شده کل یک محصول شامل هزینه های مستقیم و سهم هزینه های سربار که با استفاده از مبنا های مناسب برای جذب آنها محاسبه می شود،تعیین می گردد. سپس این بهای تمام شده کل برای تعیین قیمت فروش محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد.هزینه یابی هدف یک رویکرد جدید نسبت به هزینه یابی به شمار می رود که در جهت معکوس عمل میکند.

access_time ۱۴۰۰ پنج شنبه ۴ شهريور
remove_red_eye 1528 بازدید
هزینه یابی هدف چیست؟

So far,we have seen how the total cost of a product is determined as the sum of all direct costs and a share of the overheads using some suitable basis for their absorotion.This total cost is then used to determine the selling price of the product.Target costing is a contemporary approach to costing which works in the opposite way,starting with market price(to achieve a specified market share!)and desired profit and working back to cost at which the company ought to produce the product.

The most signification implication of target costing is that it often results in the identification of a cost gap i.e. current costs are higher than the target cost needed to reach target profits.Management then needs to develop strategies to close this gap.

تاکنون مشاهده کردیم که چگونه بهای تمام شده کل یک محصول شامل هزینه های مستقیم و سهم هزینه های سربار که با استفاده از مبنا های مناسب برای جذب آنها محاسبه می شود،تعیین می گردد. سپس این بهای تمام شده کل برای تعیین قیمت فروش محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هزینه یابی هدف یک رویکرد جدید نسبت به هزینه یابی به شمار می رود که در جهت معکوس عمل میکند.

نحوه عملکرد هزینه یابی هدف به این صورت است که با قیمت بازار(برای دستیابی به سهم مشخصی از بازار) آغاز گشته و با کسر سود دلخواه و محاسبه بهای تمام شده ای که شرکت بایستی با این بها محصول مورد نظر را تولید کند اتمام می یابد. مهمترین پیامد هزینه یابی هدف آن است که اغلب اوقات منجر به شناسایی شکاف هزینه می‌گردد یعنی بهای تمام شده فعلی بیشتر از بهای تمام شده هدف مورد نیاز برای دستیابی به سود مورد نظر است. از این رو توسعه استراتژی های لازم برای بستن این شکاف هزینه توسط مدیریت،ضرورت دارد.

Target costing _Example1

A company estimates that in order to meet its target profit of $3,000,000 it needs to sell 5,000 units.In order to sell 5,000 units the company cannot charge more than $1,100. 1-What is the target cost for the item? Answer: To achieve this profit on a selling price of $1,100 the target cost is $500 ($1,100-$600) 2-The actual cost of producing a batch of 250 units is $150,000. What is the actual cost per unit and cost gap? Answer: If the cost of producing 250 units is $150,000 the cost of producing one unit currently is $600. Therefore the cost gap is $600-$500=$100

  1. هزینه یابی هدف مثال

شرکتی برآورد نموده است که برای کسب سود مورد نظر خود به میزان 3,000,000 دلار لازم است تا تعداد 5000 واحد کالا به فروش برساند‌. این شرکت برای فروش این5000واحد کالا نمی‌تواند مبلغی بیش از 1100 دلار به عنوان بهای فروش محصول لحاظ کند. -1هزینه هدف این محصول به چه میزان است؟ پاسخ: برای کسب این میزان سود (سود هر واحد کالا=3,000,000/5000دلار=600دلار) از قیمت فروش(1100 دلار)،هزینه هدف 500 دلار خواهد بود (600دلار1100-دلار)

-2بهای تمام شده واقعی تولید یک دسته کالا به تعداد 250 واحد 150,000 دلار میباشد‌. بهای تمام شده واقعی هرواحد کالا و شکاف هزینه به چه میزان است؟ پاسخ: اگر بهای تمام شده تولید250 واحد کالا 150,000 دلار باشد،پس بهای تمام شده فعلی تولید یک واحد کالا 600 دلار است. در نتیجه شکاف هزینه 100 دلار(500دلار600-دلار)است.

 

شما می توانید جهت ارتباط بیشتر و یا کسب اطلاعات و ثبت نام در دوره های موسسه  با ما تماس بگیرید و یا از طریق یکی از راه های زیر اقدام نمایید.