چکیده

وظایف مدیریت در برابر کنترل مالی داخلی چیست؟

access_time ۱۴۰۰ پنج شنبه ۴ شهريور
remove_red_eye 1101 بازدید
وظایف مدیریت در برابر کنترل مالی داخلی چیست؟

THE RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT FOR INTERNAL FINANCIAL CONTROL:

It is management's responsibility to establish proper internal control arrangements within their company. This responsibility may derive from statutory requirements or from general corporate governance arrangements. This requirement is set out more clearly in the combined code on corporate Governance.

وظایف مدیریت در برابر کنترل مالی داخلی:

برقراری تمهیدات کنترل داخلی مناسب در شرکت,از وظایف مدیریت شرکت به شمار می‌رود. این مسئولیت ممکن است از الزامات قانونی و یا مقررات عمومی حاکمیت شرکتی نشات گرفته باشد. اما این الزام در قوانین تلفیقی حاکمیت شرکتی,صریح تر ذکر شده.

Principle C2 of the code states that:'the board should maintain a sound system of internal control to safeguard shareholders’ investment and the company's assets.’ Provision C2.1 of the code goes on to explain that the board should,at least annually,conduct a review of the effectiveness of the system of internal controls and should report to shareholders that they have done so.

قانون C2 از قوانین حاکمیت شرکتی بیان می‌کند که: هیئت مدیره می بایست یک سیستم دقیق از کنترل داخلی برای حفاظت از سرمایه گذاری سهامداران و دارایی‌های شرکت برقرار کند. بند اول از این قانون به توضیح درباره آن که هیئت مدیره می بایست حداقل به صورت سالانه یک فرایند بازنگری از کارایی سیستم کنترل داخلی را اجرا کند و عملکرد خود را به سهامداران گزارش دهد,می‌پردازد.

This review must cover all material controls,including financial,operational and compliance controls and risk management systems.

این بازنگری باید تمامی کنترل‌های حائز اهمیت شامل کنترل مالی, کنترل عملیاتی و کنترل رعایت قوانین مربوطه و سیستم مدیریت ارزیابی ریسک را در بر بگیرد.

 

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام در دوره های مختلف از طریق تماس و یا از طریق یکی از راه های زیر اقدام فرمایید.