چکیده

سوالات عمومی در رابطه با حسابدار رسمی

access_time ۱۴۰۳ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت
remove_red_eye 141 بازدید
سوالات آزمون حسابدار رسمی

سوالات متداول در زمینه آزمون حسابدار رسمی

1. فردی در مقطع تحصیلی لیسانس( غیر حسابداری) 18 واحد حسابداری وحسابرسی ومدیریت مالی را نگذرانده است ، ولی در مقطع فوق لیسانس چند واحد ازواحد های حسابداری یا حسابرسی یا مدیریت مالی را گذرانده است آیا می تواند در آزمون شرکت نماید؟

در این گونه موارد واحدهای دوره لیسانس وفوق لیسانس مجموعا باید 18 واحد باشد وسابقه کاری بعد از فوق لیسانس محاسبه میگردد در صورتی که فرد حداقل سابقه لازم را یعنی 3سال حسابرسی تمام وقت با بیمه و.... پس از مدرک فوق لیسانس را داشته باشد واجد شرایط آزمون قرار میگیرد.

 

2. فردی مدرک دکترای حسابداری دارد آیا مانند بقیه باید درآزمون 4 درس شرکت نماید؟

افرادی که مدرک دکترای حسابداری را دارند منوط به دارا بودن سوابق لازم میتوانند در آزمونهای قانون مالیاتها و سایر قوانین شرکت نمایند.

 

3. فردی از موسسه ای که مورد تایید وزارت علوم نمی باشد لیسانس حسابداری دریافت نموده است آیا مدرک او مورد تایید است؟

خیر مدارک تحصیلی فقط در صورتی مورد پذیرش قرار خواهند گرفت که مورد تایید وزارت علوم وتحقیقات وفناوری قرارگیرند.

 

4. فردی دانشجوی دوره دکترای حسابداری می باشد چگونه واجد شریط شرکت در آزمون میشود؟

دانشجوی دوره دکترای حسابداری به شرط داشتن حداقل 6 سال سابقه عضویت تمام وقت هیات علمی در گروه حسابداری با پرداخت حق بیمه ویا سابقه کار حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی به مدت سه سال تمام وقت با بیمه پس از اخذ لیسانس یا 6سال خدمات مالی تمام وقت با بیمه پس از اخذ لیسانس واجد شرایط شرکت در آزمون می باشدو می تواند در آزمون 4درس شرکت نماید.

 

5. فردی که مدرک تحصیلی او غیر از حسابداری می باشد و3سال حسابرسی تمام وقت با بیمه در موسسات عضو جامعه یا 6سال خدمات مالی تمام وقت با بیمه را دارد آیا می تواند در آزمون شرکت نماید؟

فقط در صورتی می تواند در آزمون شرکت نماید که در مقاطع تحصیلی 18 واحداز دروس حسابداری ،حسابرسی ،مدیریت مالی ، حقوق تجارت و مالیه عمومی را گذرانده باشد.

 

6. فردی دانشجوی دوره لیسانس حسابداری می باشد می تواند در آزمون شرکت نماید؟

خیر

 

7. مدارک مجامع حرفه ای چگونه ارزیابی می گردند؟

مدارک مجامع حرفه ای در صورتی مورد پذیرش قرار میگیرند که مورد تایید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی قرار گیرند ودر صورت پذیرش مدرک وداشتن سابقه لازم یعنی حداقل 3سال حسابرسی یا6سال خدمات مالی تمام وقت با پرداخت حق بیمه ، از دو آزمون حسابداری و حسابرسی معاف می باشند.

 

8. فردی مدرک فوق دیپلم حسابداری را اخذ نموده است می تواند در آزمون شرکت نماید؟

خیر

 

9. فردی دارای مدرک تحصیلی لیسانس اقتصاد می باشد و کمبود واحدهای حسابداری ،حسابرسی و مدیریت مالی را در دو مقطع فوق لیسانس و دکتری جبران کرده است ولی مدرک دکترای خود را یک یا دوسال قبل از ثبت نام برای شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی اخذ نموده است آیا می تواند در آزمون شرکت نماید؟

جمع واحد های گذرانده شده این فرد تا پایان دکترا18 واحد می باشد وچون تعداد واحدها پس از دکترا کامل شده است سابقه پس از مدرک دکترا قابل محاسبه می باشد وسه سال حسابرسی موسسات عضو جامعه یا 6سال خدمات مالی یا عضو هیات علمی را پس ازتاریخ اخذ مدرک دکترا می توان برای او محاسبه نمود.

 

10. آیا مدارک حرفه ای از مجامع بین المللی جایگزین مدرک لیسانس حسابداری می گردد؟

در صورت ارزشیابی و تایید مدرک حرفه ای در وزارت علوم به عنوان لیسانس حسابداری و تایید مدرک مذکور توسط هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی بله

 

11. فردی دانشجوی دوره فوق لیسانس حسابداری می باشد می تواند در آزمون شرکت نماید؟

بله به شرط اینکه بعد از اخذ لیسانس مرتبط حداقل 3سال سابقه حسابرسی تمام وقت با بیمه یا 6سال سابقه خدمات مالی (حسابداری ،مدیریت مالی،طراحی سیستم مالی،حسابرسی داخلی)تمام وقت با بیمه را داشته باشد ومدارک آنهارا ارائه نماید.

 

12. فردی دارای مدرک تحصیلی معادل می باشد آیا مدرک تحصیلی او مورد پذیرش می باشد؟

خیر