تهیه صورت جریان وجوه نقد

تهیه صورت جریان وجوه نقد

12ساعت

صورت جریان نقدی یا همان گردش وجوه نقد مشخص می کند یک واحد اقتصادی سرمایه خود را چطور خرج می کند، این سرمـایه چطور وارد این کسب و کار می شود و در مجـموع تحلیل صورت گردش وجوه نقد وضعیت کلی گردش وجـوه نقد را در یک شرکت بررسی می کند و به تصمیم گیری کمک می کند. مدرس : استاد مزدک کاظم زاده ( عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره )

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی