تجزیه و تحلیل صورت های مالی صفر تا صد

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی صفر تاصد

10ساعت

یکی از شیوه های اصلی تحلیلگران در ارزیابی شرکتها استفاده از صورتهای مالی در آنهاست.تحلیلگران ، صورتهای مالی یک شرکت را میگیرند و با انجام مقایسه اقدام به تجزیه و تحلیل آنها میکنند ......با پارسیان حرفه ای بیاموزید ، حرفه ای عمل کنید . مدرس : دکتر امیرابراهیم زاده /حسابـدار مـدیریت خبـره ، دبیر هـیئـت تشخیص صلاحیت حسابدار مدیریت خبره

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی