جامع حسابدار حرفه ای

حسابداری ویژه بازار کار

4 الی 5 ماه

جهت حمایت ازقشر بیکار و علاقه مند به دانش حسابداری این دوره به مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن و فقط با مبلغ 5000000 تومان ارائه میشود. . این دوره تنها دورۀ کامل و حرفه ای واقعی در ایران است که برای متقاضیان ورود به بازار کار طراحی شده است (با پارسیان حرفه ای بیاموزید ، حرفه ای عمل کنید )

ارائه برنامه آموزشی
اساتید مجرب وحرفه ای
بالاترین آمار قبولی