چکیده

هیات استاندارد حسابداری بین الملل، طرح هایی برای استاندارد حسابداری جدید مطرح کرده که شرکت هایی که تحت تنظیم نرخ هستند را ملزم کرده که به سرمایه گذارها اطلاعات بیشتر و دقیق تری راجع به عملکرد مالی شان دهند.

access_time ۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند
remove_red_eye 174 بازدید
IAS طرح جایگزینی برای IFRS14 پیشنهاد کرد

IAS بی طرح جایگزینی برای IFRS 14 پیشنهاد کرد

 

هیات استاندارد حسابداری بین الملل، طرح هایی برای استاندارد حسابداری جدید مطرح کرده که شرکت هایی که تحت تنظیم نرخ هستند را ملزم کرده که به سرمایه گذارها اطلاعات بیشتر و دقیق تری راجع به عملکرد مالی شان دهند.

 

تنظیم نرخ، که در برخی صنایع از جمله صنایع حمل و نقل عمومی و خدمات عمومی و رفاهی رایج است، میزان مبلغ و زمانی که یک شرکت می تواند از مشتریان خود بابت کالا یا خدماتی که برای آنها فراهم میکند، مطالبه کند را تعیین می کند.

 

در برخی موارد، زمانی که یک شرکت کالا و خدمات فراهم می کند با زمانی که می تواند بابت کالا یا خدماتش به مشتریان دریافت کند، متفاوت است_ بنابراین زمانی هم که شرکت میزان درآمد را در اظهارنامه ی مالی گزارش می دهد، متفاوت خواهد بود.

 

استاندارد پیشنهادی، جایگزین خرید به شرط پرداخت در آینده تنظیمی IFRS14 خواهد بود.

 

مهلت اظهار نظرات 30 جون 2021 می باشد.