محمدجواد ملک میرزایی
محمدجواد ملک میرزایی

منتور رسمی دانشگاه آکسفورد بروکس در ایران

بنیان گذار موسسه مالی بازرگانی پارسیان در ایران