الهام حمیدی
الهام حمیدی
  • نام: الهام حمیدی
  •  
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناس حسابداری از دانشگاه شهیدد بهشتی - کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی - دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی
  •  
  • شغل سازمانی:
  • عضو کمیته تدوین استانداردها سازمان حسابرسی - عضو هیات علمی دانشگاه خاتم