حسین عبده تبریزی
حسین عبده تبریزی
  • نام: حسین عبده تبریزی
  •  
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناس بازرگانی از مدرسه‌ی عالی بازرگانی - کارشناس زبان انگلیسی از مدرسه‌ی عالی ترجمه - در سال ۱۳۵۳، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران - دکترای رشته‌ی امور مالی و بانکداری در مدرسه‌ی عالی بازرگانی منچستر

  • شغل سازمانی:

  • رئیس هیأت‌مدیره‌ی شرکت خدمات پژوهش و مشاوره‌ی مالی تابان‌خرد