چکیده

معافیت چیست؟معافیت هایی که در ایران و از طریق دانشگاه های ایرانی میتوانید بگیرید.

access_time ۱۴۰۰ پنج شنبه ۹ ارديبهشت
remove_red_eye 87 بازدید
?What is an exemption / معافیت چیست؟

?What is an exemption
If you already have some qualifications you may not have to take all of the exams in the ACCA Qualification or Foundations in Accountancy awards. These are called exemptions and mean that you will start your studies at the right level for your knowledge and skill.

Our process of awarding exemptions is very rigorous as we need to ensure we are confident that the prior learning matches the skills and knowledge needed for the ACCA Qualification.

You can also claim exemptions on the basis of practical experience if you wish to complete the Certified Accounting Technician (CAT) Qualification.

You will need to pay an exemption fee for each exam awarded. These fees helps us with the continuous process of rigorously assessing and accrediting a global network of professional and academic bodies and their awards, so that employers know that ACCA members have the skills and knowledge needed to succeed, wherever they started on their learning journey. Exemption fees are charged at the early exam entry fee.

 

 

برگرفته شده از

 

 

معافیت چیست؟
اگر قبلاً شرایط لازم داشته اید(تحصیل در رشته های مرتبط با حسابداری)، ممکن است مجبور نباشید در تمام امتحانات ACCA Qualification یا Foundations in Accountancy شرکت کنید. به این موارد معافیت گفته می شود و به این معنی است که شما تحصیلات خود را از سطح مناسب خود شروع میکنید.
روند اعطای معافیت بسیار سختگیرانه است زیرا ما باید اطمینان حاصل کنیم که یادگیری های قبلی با مهارت ها و دانش لازم برای صلاحیت ACCA مطابقت دارد.

اگر می خواهید صلاحیت تکنیک حسابداری معتبر (CAT) را تکمیل کنید ، می توانید بر اساس تجربه عملی در خواست معافیت کنید.

برای هر آزمون باید هزینه معافیت را پرداخت کنید. این هزینه ها به ما در روند مداوم ارزیابی دقیق و اعتبارسنجی یک شبکه جهانی از ارگان های حرفه ای و دانشگاهی کمک می کند٫ بنابراین کارفرمایان می دانند که اعضای ACCA از هر کجا که یادگیری خود را شروع کنند ، مهارت و دانش لازم را برای موفقیت دارند. هزینه های معافیت با قبل از ثبت نام در آزمون دریافت می گردد.

 

 

دانشجویان ACCA میتوانند با در دست داشتن مدرک لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری از چهار درس از دروس ACCA را معاف شوند.

برای اطلاع از معافیت سایر رشته های مرتبط و ... از طریق سایت ACCA اقدام کنید.