عباس شجاعی
عباس شجاعی
  • نام: عباس شجاعی
  •  
  • مدرک تحصیلی:
  • عضو پیوسته ACCA از انگلستان- فارغ التحصیل از دانشکده LSE (دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی) دانشگاه لندن در انگلستان
  •  
  • شغل سازمانی:
  • عضو هیات مدیره و شریک ارشد موسسه حسابرسی آزمون پرداز
  •