سمینار های هفتگی PSBF

سمینار هفتگی PSBF با محوریت توضیح در ارتباط با دوره های بین المللی ACCA,CIMA و IFRS و معرفی دوره های مالی، مالیاتی و زبان انگلیسی هر هفته پنجشنبه ها ساعت 13 برگزار میگردد

 

*در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا سمینارهای هفتگی به صورت آنلاین در صفحه رسمی اینستاگرام موسسه برگزار میگردد *