a

اینستاگرام

تلگرام

20:00 - 9:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

021-66908673-4

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

در دنیای امروز،انگیزه‌هایی مانند حذف برخی از هزینه‌های ثابت، هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید،اعمال مدیریت کارآمدتر و افزایش بهره‌وری،کاهش مخاطره، دستیابی سریعتر به منابع مالی،کسب‌ مزیتهای رقابتی و ورود به بازارهای‌ جدید و نیز بهره‌مندی از مزایای‌ قانونی و مالیاتی، موجب افزایش‌ تلفیق های واحدهای تجاری شده است. در ترکیب واحدهای تجاری،هرگاه‌ ترکیب منجر به ایجاد رابطه اصلی و فرعی شود،واحد تحصیل‌کننده‌ (اصلی) باید صورتهای مالی تلفیقی‌ تهیه و ارائه کند. هدف از تهیه‌ صورتهای مالی تلفیقی فراهم کردن‌ اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن است. نظر به اهمیت موضوع در اکثر کشورهای‌ جهان، تدوین استانداردهای حسابداری‌ در مورد تهیه و ارائه صورتهای مالی‌ تلفیقی مورد توجه قرار گرفته است.

دلیل ارائه صورتهای مالی تلفیقی نیاز استفاده کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه جهت تصمیم گیریهای اقتصادی آنها و عدم ارائه تصویر کاملی از فعالیتهای اقتصادی و وضعیت مالی واحد تجاری اصلی از طریق صورتهای مالی واحد تجاری اصلی میباشد.

 

  • دوره ی کوتاه مدت تهیه صورت جریان وجوه نقد، نحوه ی تهیه ی این صورت مالی با استفاده از داده های حسابداری را پوشش داده و به صورت کاربردی آموزش میدهد.

 

دوره کوتاه مدت تهیه صورت های مالی تلفیقی
طول دوره30 ساعت
پیش نیازداشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 3 سال سابقه کار
مدرک اعطاییشریک رسمی آموزشی انجمن حسابداران خبره انگلستان ACCA

 

  • تهیه صورت های مالی تلفیقی، به زبان انگلیسی و مطابق استانداردهای بین المللی نیز، در دروس F7 ، P2 از دوره ی بین المللی ACCA و در دروس F1 و F2 از دوره ی بین المللی CIMA و نیز در دوره ی بین المللی DipIFR پوشش داده میشود. موسسه مالی بازرگانی پارسیان، با استفاده از متدهای آموزشی برگرفته از این دوره های بین المللی (آموزش با رویکرد کاربردی)، دوره ی کوتاه مدت تهیه صورت های مالی تلفیقی را برگزار می نماید.

 

هم اکنون ثبت نام کنید!

 

– موسسه مالی بازرگانی پارسیان PSBF