a

اینستاگرام

تلگرام

20:00 - 9:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

021-66908673-4

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

هزینه های ثبت نام

  • این هزینه ها به منظور انجام فرایند ثبت نام دانشجویان و فعال نگه داشتن حساب کاربری آنها پرداخت میشود.
عنوانمبلغتوضیحات
ثبت نام اولیه£30هزینه ای که در ابتدا بابت ثبت نام در دوره ACCA پرداخت میشود.
ثبت نام دوباره£79افرادی که به دلیل عدم پرداخت هزینه ها حساب کاربری آنها تعلیق شده است، ملزم به پرداخت این مبلغ خواهند بود.
حق اشتراک سالانه
(سال اول)
£40برای فعال نگه داشتن وضعیت تحصیلی شما سالانه ملزم به پرداخت این مبلغ خواهید بود.
حق اشتراک سالانه
(سال دوم به بعد)
£97برای فعال نگه داشتن وضعیت تحصیلی شما سالانه ملزم به پرداخت این مبلغ خواهید بود.

 

هزینه های معافیت ها

  • به منظور استفاده از معافیت برای هریک دروس مبالغ زیر پرداخت میشوند.
عنوانمبلغتوضیحات
سطح Knowledge£76در صورت استفاده از معافیت برای هر یک از دروس F1 و F2 و F3
سطح Skills£103در صورت استفاده از معافیت برای هریک از دروس F4 تا F9

 

هزینه های آزمون

  • به منظور شرکت در امتحان مربوط به هر درس ابتدا هزینه ی آزمون پرداخت میشود.

 

۱) امتحانات سطح Knowledge:

  • جهت شرکت در امتحانات دروس F1 تا F3 و همچنین درس F4  از طریق تماس با آموزشگاه یا تکمیل فرم ثبت نام، از هزینه ها اطلاع حاصل نمایید.

 

 

۲) امتحانات سطح Skills:

عنوانمبلغمهلت ثبت نام
ثبت نام زودهنگام December 2018£10013 آگوست 2018
ثبت نام استاندارد December 2018£10829 اکتبر 2018
ثبت نام دیرهنگام December 2018£2775 نوامبر 2018
ثبت نام زود هنگام March 2019£10312 نوامبر 2018
ثبت نام استاندارد March 2019£10828 ژانویه 2019
ثبت نام دیرهنگام March 2019£2774 فوریه 2019

 

۳) امتحانات سطح Professional:

Strategic Business Leader exam fees - from September 2018مبلغمهلت ثبت نام
ثبت نام زودهنگام December 2018£18013 آگوست 2018
ثبت نام استاندارد December 2018£19029 اکتبر 2018
ثبت نام دیرهنگام December 2018£3075 نوامبر 2018
ثبت نام زود هنگام March 2019£18012 نوامبر 2018
ثبت نام استاندارد March 2019£19028 ژانویه 2019
ثبت نام دیرهنگام March 2019£3074 فوریه 2019

Strategic Business Reporting exam fees - from September 2018مبلغمهلت ثبت نام
ثبت نام زودهنگام December 2018£12513 آگوست 2018
ثبت نام استاندارد December 2018£13629 اکتبر 2018
ثبت نام دیرهنگام December 2018£3075 نوامبر 2018
ثبت نام زود هنگام March 2019£12912 نوامبر 2018
ثبت نام استاندارد March 2019£13628 ژانویه 2019
ثبت نام دیرهنگام March 2019£3074 فوریه 2019

Strategic Professional Exams مبلغمهلت ثبت نام
ثبت نام زودهنگام December 2018£12513 آگوست 2018
ثبت نام استاندارد December 2018£13629 اکتبر 2018
ثبت نام دیرهنگام December 2018£3075 نوامبر 2018
ثبت نام زود هنگام March 2019£12912 نوامبر 2018
ثبت نام استاندارد March 2019£13628 ژانویه 2019
ثبت نام دیرهنگام March 2019£3074 فوریه 2019

 

 

 

– موسسه مالی بازرگانی پارسیان PSBF

No announcement available or all announcement expired.