a

اینستاگرام

تلگرام

20:00 - 9:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

021-66908673

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

هزینه های ثبت نام

  • این هزینه ها به منظور انجام فرایند ثبت نام دانشجویان و فعال نگه داشتن حساب کاربری آنها پرداخت میشود.
عنوانمبلغتوضیحات
ثبت نام اولیه£40هزینه ای که در ابتدا بابت ثبت نام در دوره ACCA پرداخت میشود.
ثبت نام دوباره£79افرادی که به دلیل عدم پرداخت هزینه ها حساب کاربری آنها تعلیق شده است، ملزم به پرداخت این مبلغ خواهند بود.
حق اشتراک سالانه
(سال اول)
£50برای فعال نگه داشتن وضعیت تحصیلی شما سالانه ملزم به پرداخت این مبلغ خواهید بود.
حق اشتراک سالانه
(سال دوم به بعد)
£105برای فعال نگه داشتن وضعیت تحصیلی شما سالانه ملزم به پرداخت این مبلغ خواهید بود.

 

هزینه های معافیت ها

  • به منظور استفاده از معافیت برای هریک دروس مبالغ زیر پرداخت میشوند.
عنوانمبلغتوضیحات
سطح Applied Knowledge£76در صورت استفاده از معافیت برای هر یک از دروس AB و MA و FA
سطح Applied Skills£103در صورت استفاده از معافیت برای هریک از دروس PM تا FM

 

هزینه های آزمون

  • به منظور شرکت در امتحان مربوط به هر درس ابتدا هزینه ی آزمون پرداخت میشود.

 

۱) امتحانات سطح Applied Knowledge:

  • جهت شرکت در امتحانات دروس AB تا FA و همچنین درس LW  از طریق تماس با آموزشگاه یا تکمیل فرم ثبت نام، از هزینه ها اطلاع حاصل نمایید.

 

 

۲) امتحانات سطح Applied Skills:

عنوانمبلغمهلت ثبت نام
ثبت نام زودهنگام June 2019£10311 فوریه 2019
ثبت نام استاندارد June 2019£10829 آوریل 2019
ثبت نام دیرهنگام June 2019£2776 می 2019
ثبت نام زود هنگام September 2019£10613 می 2019
ثبت نام استاندارد September 2019£11129 ژوئن 2019
ثبت نام دیرهنگام September 2019£2855 آگوست 2019

 

۳) امتحانات سطح Strategic Professional:

Strategic Business Leader exam fees - from September 2018مبلغمهلت ثبت نام
ثبت نام زودهنگام June 2019£18011 فوریه 2019
ثبت نام استاندارد June 2019£19029 آوریل 2019
ثبت نام دیرهنگام June 2019£3076 می 2019
ثبت نام زود هنگام September 2019£18513 می 2019
ثبت نام استاندارد September 2019£19629 جولای 2019
ثبت نام دیرهنگام September 2019£3165 آگوست 2019

Strategic Professional Exams مبلغمهلت ثبت نام
ثبت نام زودهنگام June 2019£12511فوریه 2019
ثبت نام استاندارد June 2019£13629 آوریل 2019
ثبت نام دیرهنگام June 2019£3076 می 2019
ثبت نام زود هنگام September 2019£13313می 2019
ثبت نام استاندارد September 2019£14029 جولای 2019
ثبت نام دیرهنگام September 2019£3165 آگوست 2019

 

 

 

– موسسه مالی بازرگانی پارسیان PSBF